Letní dětský tábor Zdice

Táborový řád


  • Pobyt na táboře je podmíněn dodržováním programového rozvrhu dne a respektováním Táborového řádu, Požárních poplachových směrnic, Pravidel pro táborové koupaliště, ústních pokynů hlavního vedoucího, oddílových vedoucí, praktikantů a dalších pracovníků tábora. Na vedoucí a praktikanty se mohou děti bez obav obracet i o pomoc při řešení možných potíží, i daných situací osobního charakteru.

  • Dětem je přísně zakázáno se bez souhlasu oddílových vedoucí samovolně vzdálit z tábořiště nebo místa činnosti oddílu. Dále vstupovat bez vyzvání do míst ubytování dalších účastníků a do objektů, sloužících provozu tábora - zejména kuchyně, skladů a prostor vyhrazených vedoucím a ostatním pracovníkům tábora.

  • Děti jsou povinny dbát o pořádek a čistotu nejen ve své chatce, ale i v jejím okolí a v celém táboře. Vždy (i v noci) budou děti používat záchod, k mytí pouze vyhrazené umývárny a sprchy.

  • Při úmyslném poškození zařízení tábora, zejména stěn ubytovacích prostor nápisy, kresbami, případně i mechanickým působením, dítě vzniklou škodu napraví. V případě větší škody tato bude po rodičích vymáhána i právní cestou.

  • Vypůjčené sportovní potřeby, hry, knihy, nářadí a další věci z inventáře tábora budou děti používat příslušným způsobem a řádně ošetřovat, aby je mohly v pořádku vrátit.

  • Děti by se měly snažit vycházet s ostatními účastníky tábora. Jakékoli nevhodné chování vůči ostatním dětem či pracovníkům tábora nebude tolerováno. Dalšími závažnými přestupky jsou např. šikana, kouření a pořízení či konzumace alkoholu či omamných prostředků v prostorách tábora i mimo něj.

  • Děti mají na táboře zákaz používání mobilních telefonů. V případě potřeby mají rodiče možnost se spojit telefonicky s hlavním vedoucím (viz kontakty).

  • Pokud se bude dítě cítit nemocné nebo se zraní, neprodleně to oznámí oddílovému vedoucímu a dostaví se k ošetření ke zdravotníkovi tábora. Nepodcení ani škrábnutí či zranění, kde se neobjeví krev (úder do hlavy či břicha). Jako prevence střevních potíží, je přísně zakázáno pít jinou vodu než z označeného zdroje či balenou. Při vycházce mimo tábor si děti nesmí kupovat nebalenou (kopečkovou) zmrzlinu nebo meloun.

  • Oheň lze rozdělávat jen po souhlasu vedoucího na místě k tomu určeném. Při zajišťování dřeva na oheň je zakázáno v lese způsobovat škody. Lze použít množství spadaných suchých větví.

Porušení táborového řádu či provinění proti běžnému chodu tábora, zakládá postup k vyloučení z pobytu v táboře – okamžité informování rodičů vedením tábora a jejich vyzváni k převzetí dítěte bez náhrady za zkrácený pobyt.

Počasí Zdice - Slunečno.cz


Kontakty LDT Zdice z. s.
LDT Zdice z. s., Komenského 304, 26751 Zdice
 IČO: 01528114
731 005 023ldtzdice@gmail.com

Spřátelené weby
Město Zdice
Borovice.cz
FK Olympie Zdice
www.luhostav.cz
Základní škola Zdice, okres Beroun